ארכיון הקטגוריה: home-news

רישום למעונות לסמסטר קיץ תשע"ה

מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 11.6.15-7.6.15
1. את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתר המעונות בלשונית "טפסים".
2. רווקים ירשמו במשרדי המעונות האזוריים.
3. זוגות וזוגות עם ילדים ירשמו במשרד המעונות הראשי.
4. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומעוניינים להמשיך בקיץ-
לא צריכים להירשם.
5. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומתכוונים לעזוב בסוף סמסטר אביב-
יודיעו על כך ליעל אביבי במשרד המעונות הראשי עד ה – 11.6.15.
אלה שיעזבו במהלך הקיץ ולא יודיעו בזמן-יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה

תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון בלבד

הרשמה למעונות לסמסטר אביב תשע"ח הסתיימה.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ט

לסטודנטים ותיקים,
לזוגות, לזוגות עם ילדים (ותיקים וחדשים), לסטודנטים חדשים
תושבי חיפה והסביבה ולסטודנטים חדשים 
שלמדו בעבר:
15/4/2018 עד 6/5/2018.
למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.
תאריכים:
מועד הגשת בקשות מעבר אחרי תחילת סמסטר אביב - 26.3.2018
סיום סמסטר אביב - מועד יציאה מהמעונות - 31.7.2018
מעברים וכניסת דיירים חדשים למעונות לסמסטר קיץ - 1.8.2018
מעברים לסמסטר חורף תשע"ט - 11.10.2018
כניסת דיירים חדשים לסמסטר חורף תשע"ט - 15.10.22018 עד 22.10.2018

 

 

 

 

 


 

הודעות שוטפות

מועד כניסה למעונות בסמסטר חורף: כשבוע לפני תחילת הלימודים.
מועד כניסה למעונות בסמסטר אביב: יום יומיים לפני תחילת הלימודים.
יש לעקוב אחר התאריכים המפורטים באתר ובהודעות הנשלחות למייל הטכניוני.
אנו מבקשים לחזור ולהדגיש שכל סטודנט מחויב לקרוא הודעות הנשלחות באמצעות
המייל בתוך יומיים לכל המאוחר.
כל המידע המגיע ממשרדי המעונות נשלח במייל.
אי קריאת המידע הינה באחריות הסטודנט בלבד.
בתחילת כל סמסטר ניתן להגיש בקשות מעבר מסוג מעון אחד לסוג מעון אחר.
הבקשות מטופלות לפי ניקוד צבירה אקדמי ובהתאם למקומות הפנויים.