שירותים במתחם המעונות

 

סופרמרקט

 • מעונות טכניון תחתון: בין בניין 101 ל - 104
 • מעונות קנדה: מול בניין 923
 • מעונות מזרח: בניין 458

מספרה

מעונות טכניון תחתון בבניין 106

מועדונים

מעונות טכניון תחתון:

 • מועדון גסטר בין בניין 106 ל - 109
 • מועדון אדו"ט בין בניין 107 ל - 108
 • מועדון נעלי בית בין בניין 105 ל - 110 (ז'סטי)

מעונות קנדה:

 • מועדון האזנה בבניין 935
 • חוות מחשבים מק"ק בבניין 941

מעונות מזרח:

 • חוות מחשבים בבניין 451
 • מועדון הלר בבניין 451
 • מועדון ידיעת הארץ בבניין 458מעון קסל:
 • מועדון במקלט
 • חוות מחשבים בקומה 1
 • חוות למידה בקומה 1

חדרי כביסה

 • מעונות נווה אמריקה במרתף בניין 127
 • מעונות סנט במקלט בניין 153 ו – 159
 • מעונות תחתון במרתף ביין בנין 103-102
 • מעונות מזרח במרתף מתחת לבניין 442 ובניינים 453, 456
 • מעונות מגדלים בבניינים 960, 961 קומה 3
 • מעונות קנדה במרתף בניין 936

Dormitories Service Site

Supermarket
"Tachton" dorms: between buildings 101 to 104
"Canada" dorms: next to the entrance to the area
"New East" domrs:  building 458

"Hair Salon" / Barbershop
"Tachton" dorms: building 106

Club Houses
"Tachton" dorms:
"Gastar" club: between buildings 106 to 109
"A'dot" club: between buildings 107 to 108
"Naalay Bayit" club: between building 105 to 110 (Zesty)
"Canada" dorms:
Music Club: building 935
Computer Farm: "Makak" building 941
"East" dorms:
Computer Farm: building 451 ("Old East")
"Heller" club: building 451 ("Old East")
"Shvill Israel Club" (Meshi): building 458 ("New East")

Laundry rooms
"Neve America" dorms: basement in building 127
"Senate dorms" : shelter in building 153 and 159
"Tachton" dormitories: basement between buildings 102-103
"East" dorms: basement under building 442 and buildings 453 ,456
"Migdalim" dorms: buildings 960, 961 on 3rd floor
"Canada" dormitories: basement in building 936

Kessel Dorms (of campus dorms for Medical students)
Club: in the shelter
Computer Farm: 1st floor
Gym: 1nd floor
Learning Area: 1nd floor