גובה שכר דירה במעונות- אוכלוסיות מיוחדות

קפיצה אל האזור הרצוי


פוסט ד"ר- תוספת 15%
שכר דירה במעונות עבור פוסט ד"ר
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
121שלון בודד869
65משפחות מגדלים1853
66מגדלים1634
62שלון1634
64קסל משפחות1945
122שלון זוג משופץ1739
119סנט יחיד1100


סגל חוזר- תוספת 30%
שכר דירה במעונות עבור סגל חוזר
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
107משפחות- 4 חדרים2714
106משפחות- 3 חדרים2436
1052 חדרים2020


ביה"ס הבינלאומי- תוספת 40%
שכר דירה במעונות עבור ביה"ס הבינלאומי
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
32מזרח חדש (בודד)1030
35קנדה בודד997
41סנט (2 בחדר)704
40בודד תחתון684
65משפחות מגדלים א'2234
66מגדלים זוגות1968
45קנדה בודד ממוזג927


תארים מתקדמים- תוספת 40%
שכר דירה במעונות עבור תארים מתקדמים
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
32מזרח חדש (בודד)1030
37נווה אמריקה1037
35קנדה בודד997
45קנדה בודד ממוזג927
72מזרח חדש זוגות1986
105משתלמים- 2 חדרים2089
106משתלמים- 3 חדרים2523
107משתלמים- 4 חדרים2814


אורחים בקמפוס
שכר דירה במעונות עבור אורחים בקמפוס
שם מעוןשכר דירה בשקלים
בודד1250
כפר הסמכה1650