גובה שכר דירה במעונות

שכר דירה במעונות הטכניון- מדד 07/2019

הננו להביא לידיעתך כי שכר הדירה מעודכן מידי פעם.
שכר הדירה יגבה מדי חודש באמצעות הרשאה לחיוב חשבון המשמשת גם לגביית שכר הלימוד בטכניון.
מועד התשלום הינו ב - 10 לכל חודש.
חיוב שכר הדירה יקבע בהתאם לתאריכי הכניסה והיציאה מהמעונות לפי חצאי חודש:
כניסה בין 1 עד 15 לחודש או יציאה מ 16 עד סוף החודש - תשלום שכר דירה חודשי.
כניסה מ 16 עד סוף החודש או יציאה בין 1 עד 15 לחודש - תשלום מחצית חודש שכר דירה.
במעונות בהם קיימים מזגנים, הסטודנטים ישאו בהוצאות החשמל, בחלק מהמעונות משלמים גם עבור מים.

קפיצה אל האזור הרצוי


גוש הטכניון
שכר דירה במעונות גוש בטכניון
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
40בודדים עליון (2 בחדר)504
38בודדים (3 בחדר- מכינה)452
30בודדים תחתון (2 בחדר)504
33משופצים (1 בחדר)570
41סנט (2 בחדר)518
37נוה אמריקה (1 בחדר)756
62זוגות- שלון1421
63זוגות פלם ביץ'1316
68זוגות סנט1314
60משפחות שלון- מיוחד1501
121שלון בודד756
122שלון זוג משופץ1512
119סנט יחיד957


גוש מזרח
שכר דירה במעונות גוש מזרח
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
32מזרח חדש (בודד)751
39מזרח ישן (בודד)703
70מזרח ישן (זוגות)1495
72מזרח חדש (זוגות)1434
73מזרח חדש- משפ'1672
74מזרח חדש ב' (זוגות)1395


כפר משתלמים
שכר דירה במעונות כפר משתלמים
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
105זוגות- 2 חדרים1507
106זוגות/ משפחות 3 חדרים1817
107משפחות- 4 חדרים2025


גוש קנדה
שכר דירה במעונות גוש קנדה
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
36מגדלים ג'957
67זוגות גרוס1421
66זוגות מגדלים ב'1421
65זוגות מגדלים א'1611
45בודדים 950-955677
35בודדים 931-935 941-946727
35בודדים 936-937727


כפר הסמכה (מתשע"ח)
שכר דירה במעונות כפר הסמכה (החל מתשע"ח)
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
108זוגות1933
127יחיד966
128יחיד/ זוג מונגש1933


מעונות סגל זוטר
שכר דירה סגל זוטר
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
101זוגות1299
102
משפחות1611


מעון רות הכהן (נווה שאנן)
שכר דירה מעון רות הכהן
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
109חדר גדול1060*
110
*כולל חשמל ומים
חדר רגיל850*


גוש קסל
שכר דירה מעון קסל
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
34בודדים (1 בחדר)666
31בודדים (2 בחדר)513
42בודדים משופר (1 בחדר)853
64משפחות1691