הגדרת תפקיד אחראי מסטר במעונות הסטודנטים בטכניון

  1. אחראי המסטר ייבחרו במכרז בתחילת כל שנה (ביחד עם מכרז אחראי הביתן).
  2. תפקידו של אחראי מסטר לפתוח חדרי/ דירות סטודנטים שננעלו או שכחו מפתח. לשם כך יקבלו כל אחראי המסטר גישה למפתח מסטר ודו"ח סטודנטים במעונות שעליהם הוא מופקד.
  3. אחראי המסטר יגיש עזרה מדי פעם לאחראי האזור באירועים מיוחדים.
  4. שעות פעילות אחראי המסטר הן: כל יום אחרי השעה 15:30 ועד 24:00 ומשעה 6:00 עד 7:30 בבוקר. בין השעות 24:00 ועד 6:00 בבוקר יינתן השרות ע"י הביטחון.
  5. הביטחון ייתן שרות בערב יום כיפור וביום כיפור, בערב ראש השנה ובראש השנה. בערב פסח (ליל הסדר) וחג פסח ראשון.
  6. אחראי מסטר ייתן שרות תוך מקסימום שעתיים משעת הפנייה אליו.
  7. אחראי המסטר יפרסם על גבי לוחות המודעות של האזור בו הוא מתפקד את מספר הטלפון הנייד שלו.
  8. בהעדרו של אחראי המסטר עליו למצוא מחליף (בתאום עם אחראי האזור) ולהעביר אליו את תפקידו. עליו לכתוב על דלת חדרו וע"ג לוח המודעות של אחראי האזור ואת מספר הטלפון הנייד של המחליף. יש ליידע את הביטחון בחילופים.