הרשמה - סטודנט ותיק

תארים מתקדמים - נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים.
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים.
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה - באתר זה, בלשונית "רישום למעונות".

המסמכים הנדרשים למילוי טפסים:
רווקים – להנחיות למילוי הטופס עבור רווקים (pdf).
זוגות – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות (pdf).
זוגות עם ילדים – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות עם ילדים (docx).

הזכאות למעונות נבדקת על סמך קריטריונים סוציואקונומיים.

הודעה זו מיועדת לסטודנטים רווקים הלומדים לתואר ראשון בלבד

 

סטודנטים המעוניינים לעבור לסוג מעון אחר, יכולים להגיש בקשת מעבר ב-29.10.18 בלבד

במשרד הראשי בשעות הקבלה (8:00 - 11:30 ,  13:30 – 14:00).

את הבקשות יש להוריד מאתר המעונות (מכפתור טפסים) ולהגיש במועד זה, או לשלוח לפקס מספר: 04-8293090,

או למייל: Haserim.meonot@dp.technion.ac.il  – ביום זה בלבד.

תשובות תינתנה בדואר האלקטרוני מספר ימים לאחר מכן.

על המעבר עצמו להתבצע תוך ארבעה ימים מקבלת התשובה

 

שימו לב: 1. בקשות מעבר קודמות – בטלות, המעוניינים יגישו שוב

             2. סטודנט שקיבל תשובה חיובית – חייב לעבור

             3. בקשות מעבר בתוך האזורים יוגשו במשרדים האזוריים.

 

זוגות וזוגות עם ילדים המעוניינים לעבור לדירה אחרת, יכתבו מייל אל: couples@technion.ac.il

עם פרטיהם האישיים, כתובת במעונות, סוג מעון מבוקש וסיבת המעבר. אין צורך בטופס מעבר.

תשובה תינתן למי שניתן יהיה להעביר.

 

אתר המעונות