הרשמה - סטודנט ותיק

תארים מתקדמים - נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים.
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים.
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה - באתר זה, בלשונית "רישום למעונות".
מועד ההרשמה:1.1.2019 - 10.1.2019

המסמכים הנדרשים למילוי טפסים:
רווקים – להנחיות למילוי הטופס עבור רווקים (pdf).
זוגות – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות (pdf).
זוגות עם ילדים – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות עם ילדים (docx).

הזכאות למעונות נבדקת על סמך קריטריונים סוציואקונומיים.

 

סטודנטים שלא הגישו בקשה למעונות לסמסטר חורף, יירשמו במועדים אלה.
סטודנטים שהגישו בקשה לסמסטר חורף ומסיבה כלשהי לא קיבלו מעונות,
או שקיבלו לסמסטר חורף בלבד, ימלאו טופס "חידוש בקשה" בלבד
ויישלחו לכתובת המייל המצוינת בטופס עצמו (הטופס קיים באתר המעונות,
אין צורך לצרף שוב אישורים, אלא עם חלו שינויים).
שימו לב:
סטודנטים שקיבלו מעונות לסמסטרים חורף+אביב תשע"ט לא צריכים להגיש בקשה נוספת.
ניתן לבדוק אם קיבלתם מעונות לסמסטר חורף בלבד או לחורף+אביב באתר המעונות.

דייר שביקש מעונות לסמסטר חורף בלבד (וסימן זאת בטופס הבקשה לחורף) -
לא רשאי להגיש חידוש בקשה לסמסטר אביב.

סטודנטים המעוניינים לעבור לסוג מעון אחר, יכולים להגיש בקשת מעבר ב - 25.3.2019 בלבד,
את טפסי הבקשה יש להוריד מאתר המעונות (לשונית "טפסים") ולשלוח למייל: Haserim.meonot@technion.ac.il.
תשובה חיובית תינתן בדואר האלקטרוני מספר ימים לאחר מכן.
שימו לב:
1. בקשות מעבר קודמות - בטלות.
2. סטודנט שקיבל תשובה חיובית - חייב לעבור.
3. בקשות מעבר בתוך האזורים יוגשו במשרדים האזוריים.

זוגות וזוגות עם ילדים המעוניינים לעבור לדירה אחרת, יכתבו מייל אל: couples@technion.ac.il
עם פרטיהם האישיים, כתובת במעונות, סוג מעון מבוקש וסיבת המעבר. אין צורך בטופס בקשת מעבר.
תשובה תינתן למי שניתן יהיה להעביר.

תאריכים רלבנטיים קרובים:
מועד עזיבת המעונות בסיום סמסטר חורף תשע"ט: 10.3.2019.
מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר אביב תשע"ט: 12.3.2019 בשעות 8:00 עד 12:00.
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב תשע"ט: 14.3.2019 ו - 17.3.2019.

 

 

אתר המעונות