טפסים (מיועד לתלמידי התואר הראשון בלבד)

מידע כללי

תקנון (pdf)
חוזה (pdf)

General information

Regulations (pdf)
Contract (pdf)

טפסים שיש למלא לפי הצורך ולהביא למשרד המעונות הראשי

טפסים שיש למלא ולהביא למשרדי המעונות האזוריים:

טופס בקשת מעבר בתוך האזור (pdf)