טופס בקשה למגורים במעונות לרווקים

הרישום מיועד:

ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תשע"ט לסטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה ולסטודנטים ותיקים: 1/1/2019 עד 10/1/2019.
לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - רווקים תושבי חיפה והסביבה.
יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.