טופס בקשה למגורים במעונות למשפחות עם ילדים

הרישום מיועד:
לסמסטר חורף תשע"ט - ההרשמה הסתיימה.
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תשע"ט לזוגות עם ילדים ותיקים ולמתחילים את לימודיהם בחורף תשע"ט: 1/1/2019 עד 10/1/2019.
לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - לזוגות עם ילדים. יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.