תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

הודעה זו מיועדת לסטודנטים רווקים הלומדים לתואר ראשון בלבד

 

סטודנטים המעוניינים לעבור לסוג מעון אחר, יכולים להגיש בקשת מעבר ב-29.10.18 בלבד

במשרד הראשי בשעות הקבלה (8:00 - 11:30 ,  13:30 – 14:00).

את הבקשות יש להוריד מאתר המעונות (מכפתור טפסים) ולהגיש במועד זה, או לשלוח לפקס מספר: 04-8293090,

או למייל: Haserim.meonot@dp.technion.ac.il  – ביום זה בלבד.

תשובות תינתנה בדואר האלקטרוני מספר ימים לאחר מכן.

על המעבר עצמו להתבצע תוך ארבעה ימים מקבלת התשובה

 

שימו לב: 1. בקשות מעבר קודמות – בטלות, המעוניינים יגישו שוב

             2. סטודנט שקיבל תשובה חיובית – חייב לעבור

             3. בקשות מעבר בתוך האזורים יוגשו במשרדים האזוריים.

 

זוגות וזוגות עם ילדים המעוניינים לעבור לדירה אחרת, יכתבו מייל אל: couples@technion.ac.il

עם פרטיהם האישיים, כתובת במעונות, סוג מעון מבוקש וסיבת המעבר. אין צורך בטופס מעבר.

תשובה תינתן למי שניתן יהיה להעביר.